[1]
P. . Zajadło-Węglarz, „R2P – nowy paradygmat prawa międzynarodowego?”, GSP, nr 2(42)/2019, s. 285–299, kwi. 2019.