[1]
. K. . Zeidler, „Prakseologia międzynarodowa, czyli przypomnienie pewnego pomysłu”, GSP, nr 2(42)/2019, s. 301–310, kwi. 2019.