[1]
T. . Bąkowski, „Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w kontekście źródeł prawa miedzynarodowego publicznego”, GSP, nr 2(42)/2019, s. 337–344, kwi. 2019.