[1]
A. . Szmyt, „Trybunał obrachunkowy Unii europejskiej”, GSP, nr 2(42)/2019, s. 345–353, kwi. 2019.