[1]
J. . Warylewski, „Rozmiar, dynamika i struktura przestępczości seksualnej w Polsce, w latach 1989–2017”, GSP, nr 2(42)/2019, s. 417–456, kwi. 2019.