[1]
M. . Bogusz, „Dopuszczalność wstrzymania wykonania aktu prawa miejscowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, GSP, nr 2(42)/2019, s. 473–482, kwi. 2019.