[1]
R. Kubiak, „Zmiany w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ich systemowe konsekwencje”, GSP, nr 1(49)/2021, s. 29–45, mar. 2021.