[1]
K. Bączyk-Rozwadowska, „Prawne aspekty wspomaganej prokreacji post mortem”, GSP, nr 1(49)/2021, s. 46–65, mar. 2021.