[1]
M. Fras, „Odpowiedzialność deliktowa biegłego za szkodę spowodowaną wydaniem nieprawdziwej lub nieprawidłowej opinii w postępowaniu sądowym. Rozważania na tle najnowszej judykatury”, GSP, nr 1(49)/2021, s. 66–84, mar. 2021.