[1]
S. Majkowska-Szulc, „Ramy prawne certyfikacji wyrobów medycznych na przykładzie oprogramowania wspomagającego przepisywanie leków: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2017 r., C-329/16”, GSP, nr 1(49)/2021, s. 133–145, mar. 2021.