[1]
M. Tomaszewska, „Prawo do jednakowego wynagrodzenia i porównywalność prac niejednakowych lekarzy i rezydentów: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 r., I PK 232/10”, GSP, nr 1(49)/2021, s. 146–153, mar. 2021.