[1]
R. Y. Yatsunami, „Rozważania metodologiczne dotyczące międzynarodowego handlu dobrami kultury – podejście ze statystyki bayesowskiej”, GSP, nr 2(50)/2021, s. 28–46, lip. 2021.