[1]
A. . Leo Tarasco, „Pluralizm własnościowy i publiczno-prywatne zarządzanie obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, należącymi do Republiki Włoskiej”, GSP, nr 2(50)/2021, s. 47–67, lip. 2021.