[1]
A. . Gerecka-Żołyńska, „Międzynarodowe i ponadnarodowe uwarunkowania penalizacji nielegalnego wywozu dobra kultury z terytorium państwa uprawnionego”, GSP, nr 2(50)/2021, s. 83–98, lip. 2021.