[1]
K. . Zalasińska, „Ograniczenia w wywozie materiałów bibliotecznych z Polski”, GSP, nr 2(50)/2021, s. 99–109, lip. 2021.