[1]
G. . Magri, „ Przegląd konwencji UNESCO (1970) i konwencji UNIDROIT (1995) oraz analiza ich wpływu na włoskie i europejskie prawo cywilne”, GSP, nr 2(50)/2021, s. 110–124, lip. 2021.