[1]
M. . Łągiewska, „Ratyfikacja konwencji UNIDROIT z 1995 r. − mrzonka czy realna perspektywa?”, GSP, nr 2(50)/2021, s. 125–133, lip. 2021.