[1]
E. . Spina, „Stwierdzenie nieważności pozwolenia na wywóz dzieł sztuki w prawie włoskim – nowe instrumenty administracyjnoprawne a zasada pewności prawa”, GSP, nr 2(50)/2021, s. 206–214, lip. 2021.