[1]
D. . Garaeva, „Implementacja Rekomendacji UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego w kontekście granic dopuszczalnej zmiany”, GSP, nr 2(50)/2021, s. 215–224, lip. 2021.