[1]
A. . Guss, „Międzynarodowa Konferencja«Konwencja UNIDROIT z 1995 r. – Dobra kultury na skrzyżowaniu praw i interesów» z okazji 25. rocznicy Konwencji UNIDROIT w sprawie skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury, 8-9 października 2020 r., Rzym, Włochy”, GSP, nr 2(50)/2021, s. 293–299, lip. 2021.