[1]
W. Gonet, „Problematyka prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa”, GSP, nr 3(51)/2021, s. 52–62, wrz. 2021.