[1]
J. Marszałek, „Prawo do czystego środowiska jako wartość konstytucyjna”, GSP, nr 3(51)/2021, s. 153–161, wrz. 2021.