[1]
M. Nyka, „Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państw za szkody środowiskowe, w tym klimatyczne”, GSP, nr 3(51)/2021, s. 162–172, wrz. 2021.