[1]
D. Lubasz, „Warunki wyrażania zgody jako przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych”, GSP, nr 4(52)/2021, s. 62–79, grudz. 2021.