[1]
E. Bielak-Jomaa, „Realizacja obowiązków administratora danych w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego oraz model współpracy między tymi podmiotami: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 lutego 2021 r., DKN.5130.2024.2020”, GSP, nr 4(52)/2021, s. 175–187, grudz. 2021.