[1]
P. Litwiński, „Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przez firmy kurierskie: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 kwietnia 2021 r., DKN.5130.3114.2020”, GSP, nr 4(52)/2021, s. 188–202, grudz. 2021.