[1]
M. Tomaszewska, „Pojęcie «przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy» w przypadku indywidualnej umowy o pracę, w rozumieniu rozporządzenia Rzym I”, GSP, nr 1(53)/2022, s. 110–122, mar. 2022.