[1]
J. Kruczalak-Jankowska, „Kontrola prawomocnie zatwierdzonego układu przewidującego konwersję wierzytelności na akcje lub udziały w postępowaniu przed sądem rejestrowym ”, GSP, nr 2(54)/2022, s. 91–102, cze. 2022.