[1]
A. Machnikowska, „Powództwo o zasądzenie, lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, interes prawny”, GSP, nr 2(54)/2022, s. 103–116, cze. 2022.