[1]
S. Majkowska-Szulc, „Funkcja prezesa organu zarządzającego portem w świetle swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej”, GSP, nr 3(55)/2022, s. 179–190, wrz. 2022.