[1]
A. Olaś, „E pluribus unum? O optymalny model procedury cywilnej w sprawach spornych – uwagi na tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego”, GSP, nr 5(57)/2022, s. 294–311, grudz. 2022.