[1]
K. Grajewski, „Suwerenność i przedstawicielstwo – doświadczenia polskie (2015–2022)”, GSP, nr 2(59)/2023, s. 52–64, cze. 2023.