[1]
Z. Witkowski, „Suwerenność – między rzeczywistym znaczeniem pojęcia a postrzeganiem go jako narzędzia dla radykalizacji antyunijnej retoryki narastającej autokracji”, GSP, nr 2(59)/2023, s. 79–87, cze. 2023.