[1]
K. Klíma, „Pojęcie «umowy społecznej» a współczesny konstytucjonalizm (Rzeczywistość i mit zasady suwerenności ludu w systemach konstytucyjnych)”, GSP, nr 2(59)/2023, s. 9–21, cze. 2023.