[1]
P. Bureš, „Suwerenność a korporacje transnarodowe”, GSP, nr 2(59)/2023, s. 99–108, cze. 2023.