[1]
M. Kopacz, „Warunki odstąpienia od zastosowania normy prawa krajowego sprzecznej z prawem unijnym w sprawie sądowoadministracyjnej”, GSP, nr 2(59)/2023, s. 185–191, cze. 2023.