Bień-Kacała, A. „Równość Czy hierarchiczność? Kilka słów O wartościach W państwie, Prawie I społeczeństwie”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 17-29, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3470.