Jaskiernia, J. „Kultura Prawna I Kultura Polityczna W Procesie Stanowienia I Stosowania Konstytucji RP”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 31-46, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3472.