Suchocka, Hanna. „Aktualność wartości Chronionych Przez Konstytucję Z 1997 R”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 49-62, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3473.