Zajadło, Jerzy. „Hostile Constitutional Interpretation”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 63-69, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3474.