Ławniczak, A. „Rodzima Demokracja Konstytucyjno-Parlamentarna Na Aktualnym Etapie Rozwoju”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 85-95, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3476.