Wójtowicz, K. „Prawne Aspekty działania Europejskich Partii Politycznych”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 139-47, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3478.