Balwicka-Szczyrba, M., i A. Sylwestrzak. „Instytucja ubezwłasnowolnienia W Perspektywie Unormowań Konstytucji RP Oraz Konwencji ONZ O Prawach osób niepełnosprawnych”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 151-67, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3479.