Florczak-Wątor, M. „Obowiązek Ochrony beneficjentów Prawa Do Mieszkania Jako «innego Prawa majątkowego» W Rozumieniu Art. 64 Ust. 1 I 2 Konstytucji RP”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 169-84, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3480.