Gajda, A. „Rozwiązania przyjęte W Ustawie Prawo O Ruchu Drogowym Jako przykład działań wyrównawczych Podejmowanych Na Rzecz osób Z niepełnosprawnościami”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 185-92, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3481.