Grzybowski, M. „Obywatelskie Prawo Do Opieki Ze Strony Rzeczypospolitej Polskiej Podczas Pobytu Za Granicą (na Europejskim Tle porównawczym)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 193-04, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3482.