Jabłoński, M. „Realizacja Konstytucyjnego Prawa dostępu Do Informacji Publicznej – Uwagi Na Tle Projektu Ustawy O jawności życia Publicznego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 207-24, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3483.