Kryszeń, G. „Konstytucyjna Regulacja Podstawowych Zasad Prawa Wyborczego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 225-36, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3484.