Polak, P., i J. Trzciński. „Konstytucyjna Zasada godności człowieka W świetle Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 257-74, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3487.