Rakowska-Trela, A. „Obniżenie Emerytur Funkcjonariuszy służb Mundurowych Nabytych począwszy Od 1990 R. A Standardy Konstytucyjne”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018, listopad 2018, s. 275-87, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3489.